1700-tallets rasjonalisme

 

Mange samtidige har beskrevet fremveksten av den åndsretning som kalles “rasjonalisme”; så tett på i tid som mange av dens observatører har vært på rasjonalismens forskjellige ytringer, er disse svært autentiske og troverdige. Dette siden det var mulig å betrakte den nye tid med dens nye ideer i lys av den gamle tid og de eksisterende ideer og ytringer. Dette gjelder både på det kulturelle og det religiøse område, selv om disse gjerne blir betraktet som ett og det samme.

– her kan du lese noen betraktninger og beskrivelser om den såkalte nye tid og hva den innvarslet og manifesterte seg i :

 

Skriv inn søkeord..