settler-samfunn

 

– skandinaver emigrerte til de forskjelligste deler av den på de forskjelligste tider kjente deler av kloden; hopehavet/interessefellesskapet mellom folk fra de nordiske/skandinaviske land var stort, selv om det også var klare skiller. Her kan du lese om settler-/nybygger-samfunn hovedsakelig i Nord-Amerika og det sørlige Afrika.

– les videre om :

Skriv inn søkeord..