settler-samfunn i det sørlige afrika

 

– det sørlige Afrika har tiltrukket seg mennesker fra de skandinaviske land i flere hundre år;

– les her om :

Skriv inn søkeord..