det danske samfunn

– utviklingen i Danmark hadde stor betydning for det norske samfunn – på de fleste felter; her legges vekt på å presentere dansker som i første rekke påvirket den norske politiske, kulturelle og religiøse sfære.

Det faktum at statsstyret i flere århundrer var lokalisert utenfor Norges grenser, begrenset folkets naturlige utvikling og modning; viktige posisjoner og embeder var besatt av utlendinger, slik som dansker og tyskere. På den bakgrunn er det betydningsfullt å se hen til hvilke ideer og impulser som dominerte disse mennesker.

– les derfor her videre om :

Skriv inn søkeord..