dansker med stor betydning for den politiske utviklingen – også i norge

 

– ved siden av det forhold at Norge reelt sett ble styrt fra Kjøbenhavn, var det slik over flere hundre år at en side av dobbelt-monarkiet Danmark-Norge var naturligvis det forhold at mennesker uten forutgående tilknytning til Norge kunne bli sendt hit til viktige stillinger, sivile som militære; et mangfold av slike figurerte på den politiske scene i Norge – noen for kortere tid, for så å returnere til Danmark. Andre for mange år eller for deres resterende liv.

– les også her om de viktige premisser som gjalt den statsrettslige stilling Norge innehadde over den nærmere 435 år lange forbindelsen med Danmark – helt fra 1380 frem til 1814.

– og les her videre om :

Skriv inn søkeord..