danske kirkefolk med betydning forøvrig i samfunnet og i norge i særdeleshet

 

– Danmark rommet et mangfold av personer som satte merker ut over det rent kirkelige område – personer med et tilhold både i og utenfor det som kan defineres som det religiøse Danmark – og som kan sies å ha utført en grunnleggende nobel gjerning for det danske samfunn som helhet og også for vårt eget norske samfunn.

– les derfor her videre om :

Skriv inn søkeord..