danske betydningsfulle legfolk

 

– var personer av betydning for det religiøse liv i Danmark, men som stod på siden av den danske folkekirke; som tilfellet også var i Norge hadde flere av dem stor betydning for formingen av den danske kultur i det hele;

– les om slike personer her :

Skriv inn søkeord..