grundtvigianismen

 

– var en sterk og livskraftig bevegelse, med sitt utspring i den danske prest og kirkemann Nicolai Severin Grundtvig.

– les mer om denne sær-nordiske bevegelsen her :

Skriv inn søkeord..