christopher borch

 

– var en allsidig norsk håndverker og kunstner, født 18. januar 1817 og død 11. august 1896. Han var i sitt liv og sin kunst også påvirket av den kultur-religiøse bevegelsen utgått fra den danske prest N.S. Grundtvig.

– les mer om Christopher Borch her :

Skriv inn søkeord..