“al den ganske kristenhed priser guds barmhjærtighed”

 

– salme av Arvid Pedersen. Siden er under skriving.

Skriv inn søkeord..