“här växlar det av dagar, år”

 

Her växlar det av dagar, år, av vinter, sommar, høst och vår;

och knapt er livets middagstid, för aftonen tar vid.

¤

refr.:                   Men Jesus är den samma enn – förblir och är min bäste vän;

hans nåd av ingen växling vet, den är av evighet.

¤

Snart sol går ner för sista gång, för mej, och tystnad är min sång;

men då, hos Gud, mej återstår, et evigt jubelår.

¤

Ty över Sions helgat stad, jag skådar, och i tron er glad;

en evig sol – en härlig dag – min längtan till behag.

¤

Och när jag hunnit dit engång –  i Mose’ och i Lammets sång;

Jag sjunga skal på høgre vis – Gud vare tack och pris.

Skriv inn søkeord..