nils frykman

 

– hentet fra Sunne kommune’s hjemmeside.
Nils Frykman föddes den 20 okt 1842 i Sörgår´n, Backa by, Sunne. Han utbildade sig till folkskollärare och fick tjänst i Östanbjörke byskola 1875.

Nils var också lekmannapredikant och en av förgrundsgestalterna i väckelsen som drog fram genom Fryksdalen. Han var med när missionshusen byggdes i Tomthult och Sunne på 1880-talet.

Som lärare var Nils älskad och omtyckt. Han praktiserade inte skolaga som många lärare gjorde på den tiden. Barnen lydde Nils ändå.

Mest känd är Nils Frykman som sångförfattare. Han skrev cirka 700 sånger. Av dem finns sex stycken i den svenska psalmboken. Kännetecknande för hans sånger är lätta, glada texter och folkliga melodier.
Sångerna lever än idag och sjungs ofta i olika kyrkor och samfund i Sverige, men även i USA. Dit emigrerade Nils med sin familj år 1888. Han blev pastor i Chicago och senare i Minneapolis. Han dog i 1911.

Du som vill veta mer om Nils Frykman kan söka vidare i följande böcker:
Oskar Lövgren: ”Nils Frykman” Gummesson 1972
Domar Skafte: ”Väckelseprofiler i Fryksdalen” Press förlag 1992

 

Les også :http://en.wikipedia.org/wiki/Nils_Frykman

 

Skriv inn søkeord..