norge som del av personalunionen med sverige

– i perioden fra 1814 til 1905; den konstitusjonelle siden av denne union er svært viktig for å bedre kunne forstå den politiske oppvåkning som skjedde her hjemme utover århundret og som resulterte i unionsoppløsningen i 1905;

– slik material-utvalget nødvendigvis må begrenses på Borgerskolen, er det i hovedsak mer samtidige norske deltakeres beretninger og betraktninger som vektlegges. Tilgjengelig materiale gir interessante vurderinger og betraktninger knyttet til konkrete begivenheter og utviklingstrekk. Det forhindrer likevel ikke at det henvises til andre sider på Borgerskolen, der svenske nøkkelpersoner er presentert. Les videre på disse sider :

Skriv inn søkeord..