europeisk politisk historie med betydning for norden/skandinavia

 

– Norge og Skandinavia for øvrig var de senere århundrer en integrert del av det europeiske fellesskap; vårt eget land hadde en egen og unik historie med utstrakt kontakt hovedsakelig vestover – mot England, senere Storbritannia, men også i retning kontinentet, med vår spesielle posisjon som leverandør ikke minst av tømmer og tre-produkter, især til Holland, men også andre markeder. I tillegg utviklet skipstrafikken seg i retning av at norske skip også kunne betjene annen trafikk enn vår egen. Men vår flåte bar det danske flagg i mastetoppen. Politisk ble vår kurs styrt og ledet fra Kjøbenhavn, der også de nordmenn som hadde bakgrunn for det, kunne utdanne seg til oppgaver i det felles styrende apparat.

– slike forhold kan du lese videre om her :

Skriv inn søkeord..