“syv-årskrigen” 1756 – 1763

– var for Europas del og store deler av verden den første spire til en “global” krig, da krigshandlingene, som startet på det nord-amerikanske kontinent i 1754, nærmere bestemt det som i dag er innenfor staten Ohio, fra 1756 utviklet seg til en krig og stridigheter på alle kontinenter, bortsett fra i Australia/Oceania.

– den fikk også sin betydning for Norden og Norge, selv om Danmark-Norge forholdt seg nøytrale, i krigen som utviklet seg på det europeiske fastland; på den ene siden involverte den landstrids-makten Preussen, i allianse med kongedømmet Hannover, hertugdømmet Braunschweig-Lüneburg og Storbritannia, med hovedsakelig Østerrike/Ungarn, Frankrike, Sachsen, Russland og også Sverige, på den andre siden.

– uten forutgående varsel gjorde svenskene, en tidligere stormakt tidligere på 1700-tallet, frem til slutten av den store nordiske krig (1700- 1721), et innfall i Norge og satte den norske arme i beredskap. Litt om denne krigen med betydning for vårt eget land, kan du lese her :

 

Skriv inn søkeord..