skandinavisk historie

 

– med våre norske overtoner; husk at fra musikkens verden vil toner klinge svakt med, selv når de ikke er slått an, når disse toner hører med i den naturlige tonerekke; slik var det og er det også i politisk betydning : i en svært stor del av politisk historie og endringer som foregikk i våre naboland – især i Danmark og Sverige – kan vår egen Norges skjebne og historie leses (høres) i bakgrunnen.

– les derfor her om :

Skriv inn søkeord..