skandinaviske skikkelser ved overgangen til det nittende århundre

– og med en rolle å spille på det europeiske “teater” – gjerne personskikkelser med en mindre tilvant bakgrunn og som langt fra var bevisst sin rolle; her vet vi det framtrer ulike navn, hvorav mange et glemselens slør allerede er trukket over;

– men les derfor her om :

Skriv inn søkeord..