lars dahles reisebeskrivelse 1869/itinerary of lars dahle 1869

 

– hentet fra Lars Dahle : “Tilbakeblik paa mit Liv og særlig paa mit Missionsliv”. Stavanger 1922.

Les første del av boken her :

 

Fra s. 110  —     Studiereisen til utlandet  (til Danmark, Tyskland og Schweitz).

Les om :

Jeg vilde gjerne se litt av utlandet før jeg forlot Europa. Desværre hadde jeg altfor kort tid til min raadighet. Jeg vilde nødig forlate Kristiania før forelæsningene sluttet ved sommerferiens begyndelse i 1869, og da jeg maatte være tilbake utpaa høsten for at ruste mig til utreisen i begyndelsen av næste aar, hadde jeg kun 4—5 maaneder at anvende paa denne reise, og det var jo altfor litet.

Mit maal var nærmest at sætte mig bedre ind i missionsselskapenes og missionsskolenes indretning i de tre land jeg agtet at besøke, og det blev jo ogsaa saa nogenlunde naadd. Desuten vilde jeg ogsaa gjerne faa et litet indblik i det teologiske studium i Tyskland. Men til dette blev jo tiden saa altfor kort. Men det hadde dog ialfald sin interesse at faa se og høre enkelte av de ledende mænd, som jeg gjennem deres skrifter allerede kjendte.

 

 

 

 

Skriv inn søkeord..