bilder fra christiansfeld

– her er kirkeplassen i Christiansfeld, hentet fra F.C. Høy’s bok christiansfeldkirkepladsen: Christiansfeld 1773-1923.

Skriv inn søkeord..