LOKALHISTORIE

– samfunnets lokal-historie har sitt utspring i – og gjøres opp av – enkeltmenneskers og grupper av menneskers utviklingsveier og valg. Slike forhold er svært viktige å bringe frem – og bevare for ettertiden – siden det kan fortelle om og gi oss innblikk i hva som har vært viktig ved de valg som har vært foretatt.

I dette ser vi betydningen av at enkeltmenneskers beretninger gjengis – bevegelser blir beskrevet og fortolket, slik alt dette er blitt gjort nærmest mulig i tid til det forgangne. Mennesket i seg selv er “i støpeskjeen”, om det er villig til å la seg forme i pottemakerens hånd, slik Bibelen beskriver menneskets liv og tilværelse – og er til all tid underlagt den guddommelige autoritet;

– les derfor her om :

 

Skriv inn søkeord..