internasjonale bevegelser i norge

– det norske samfunn var på 1800-tallet allerede en del av et større europeisk fellesskap, allikevel beliggende i utkanten av kontinentet. Som del av det dansk-norske tvilling-monarkiet var kanaler åpne for strømninger utenfra. Selv om størstedelen av den norske “almuen” levde sitt liv i lokale grender, daler og bygdesamfunn i et langstrakt land, var utvekslingen av mennesker og ideer allerede en kjensgjerning. Dette gjalt også fremveksten av og innflytelsen fra bevegelser som hadde et nedslagsfelt større enn det nasjonale. Nedenfor kan du lese om enkelte av disse strømninger.

– besitter du stoff som kan belyse slike vitale strømninger for vårt folk i det nittende århundre, håper vi du vil formidle dette til oss. Skriv til post@borgerskolen.no.

– les her videre om :

 

Skriv inn søkeord..