brødremenigheten eller herrnhuterne

– har vært av stor betydning for utviklingen av det norske kirke-landskap; vi taler da snart 300 år tilbake i tid, til de første spirer til denne bevegelse og kraft vistes her i landet; bevegelsen innebar en form for videreføring av impulser fra 1600-tallets pietisme, men allikevel med egenartede kjennetegn, som skilte den fra sitt “opphav”. Mer om dette kan du lese på andre steder her.

– men om selve Brødemenighetens eller herrnhuternes historie i Norge, les her om :

Skriv inn søkeord..