“vekkings-tider” – herrnhutismen til bergen : forfattet av jacob straume

 

– i boken : “Kristenliv i Bjørgvin. Frå Selje til Sund”. Et festskrift. Bergen 1952.

 

– fra s. 15 :

VEKKINGS-TIDER

Den fyrste vekkings-rørsla som me kjenner, kom ved Brødrelyden i 1730—40. Og i Bergen fekk dei skipa Societet. Denne rørsla kom til fleire stader på Vestlandet. Såleis fekk ho sterkt tak i Hyen og Hestnesøyra i Nordfjord. Men i 1784 vart Brødrelyden oppløyst i Bergen, og berre restane av rørsla fanst ved hundreårskiftet. Då var dei sers strenge i ytre skikkar. Mennene skulle gå med langt skjegg, og ha reimar i skorne og måtte ikkje eta blod.

Skriv inn søkeord..