brødrevenn-/herrnhuter-familier

– rundt om i Norge – hovedsakelig i byene – fantes mange familier der enkelte eller også storparten sluttet seg til Brødre-samfunnet eller Herrnhuterne; noen av disse familier presenteres her på Borgerskolen;

– les derfor her om :

Skriv inn søkeord..