berthe brettum

 

– siden er under skriving. Berte Brettum kom fra Våle i Vestfold.

Skriv inn søkeord..