catharina maria freymann

 

– siden er under skriving.

– Catharina Maria Freymann var fra Christiania, drev skole og var en leder for Herrnhuterne/Brødrevennene i Norge.

Skriv inn søkeord..