cornelius green

 

– siden er under skriving.

–  Cornelius (og Dorethea) Green kom fra Bergen, men arbeidet senere i Christiania og Drammen.

Skriv inn søkeord..