johann nicolaus hansen

 

– siden er under skriving.

– Johann Nicolaus Hansen var fra Haderslev i Danmark. Han arbeidet senere i Drammen.

Skriv inn søkeord..