peder von cappelen : presentert i store norske leksikon

 

 

  • Peder von Cappelen, norsk brukseier, kjøpmann på Bragernes fra 1784. Bror av Diderik von Cappelen. Han ervervet seg etter hvert store eiendommer, blant annet Eidsfoss jernverk (1796) og Kongsberg jernverk (1824). Han var gift med Christine Marie von Cappelen.

    Cappelen skjenket i 1811 10 000 riksdaler til opprettelsen av universitetet i Christiania.

Skriv inn søkeord..