caspar kruse kielland

 

– siden er under skriving.

– Caspar Kruse Kielland var en ivrig brødrevenn i Stavanger. Han overtok stillingen som postfullmektig etter sin mor. Caspar Kruse Kjelland var bror av de kjente prestebrødrene Gabriel Kielland og Theodor Kielland.

Skriv inn søkeord..