hans wilhelm bugge

 

– siden er under skriving. Hans Wilhelm Bugge var fra Christiania, men arbeidet blant Herrnhuterne i Bergen.

Skriv inn søkeord..