owe samuel bugge

 

– siden er under skriving. Owe Samuel Bugge var fra Bergen, og arbeidet senere i Brødrekolonien Neuwied.

Skriv inn søkeord..