johan ludolph büneman

 

– siden er under skriving. Johan Ludolph Büneman var sogneprest i Mariakirken, ”Tyskekirken”, i Bergen.

Skriv inn søkeord..