mathias albert habersdorff (haberdorph)

 

– siden er under skriving.

 

 Mathias Albert Habersdorff (Haberdorph) kom fra København, ble prest i Bergen og Christiania.

– les om M.A. Habersdorrf i Dansk Biografisk Lexicon her :

Skriv inn søkeord..