peter cröger

 

– siden er under skriving. Peter Cröger kom fra Haderslev i Danmark. Han var sogneprest i Andebu og bror av presten Michael Cröger.

Skriv inn søkeord..