søren bugge

 

– siden er under skriving. Søren Bugge var sogneprest på Lista og far til den senere biskopen i Trondhjem, Peder Olivarius Bugge.

 

– les også presentasjonen av Søren Bugge i Dansk biografisk Lexikon her :

Skriv inn søkeord..