thomas gerner

 

– siden er under skriving.

– Thomas Gerner var dansk og sogneprest i Tønsberg. Han var kjent som herrnhutisk sinnet og var onkel til Henrik Gerner.

Skriv inn søkeord..