peder anker

 

– var statsminister i Norges første regjering etter at det nyopprettede norske kongedømmet ble avviklet ved vedtagelsen av den reviderte grunnlov den 4. november 1814. Personalunionen med Sverige trådte dermed i kraft.

Det ekstraordinære Storting valgte Sveriges kong Carl XIII som norsk regent, under navnet Karl II.

En norsk statsrådsavdeling ble opprettet i Stockholm, med den nyutnevnte statsminister Peder Anker i spissen. De øvrige statsråder styrte sine departementer i Christiania, under ledelse av Stattholderen.

– mindre kjent er at Peder Anker hadde sympatier i retning Brødrevennene. Siden er under skriving.

Skriv inn søkeord..