kvekerne

 

– Kveker-bevegelsen er omtalt i utallige kilder her hjemme; fra dens forsiktige opprinnelse i England på midten av 1600-tallet, vokste dens omfang og betydning gradvis, til den ble en kjent bevegelse også i Norge. Tidlig 1800-tall regnes som perioden den fikk et visst fotfeste på norsk jord, især med hjemvendte fanger fra prisonen i England.

– les videre om :

Skriv inn søkeord..