avis-artikler knyttet til metodistenes første år i norge

– vi finner de første metodister omtalt i flere tidlige notiser og artikler; helt fra slutten av 1840-årene kan vi følge utviklingen for dem som valgte å stå utenfor den offisielle kirke, statskirken. Reportasjene, eller skal vi heller si gjengivelsene, målbærer i stor grad et forsvar av den evangelisk-lutherske tro mot dette ny som metodismen bragte med seg. Slik kan vi for eksempel tolke reaksjonene når det kommer frem at de første metodistene her hjemme mottok pengestøtte fra kirker i Amerika.

– noe av slike reaksjoner kan du lese om her :

Skriv inn søkeord..