sogneprest m.b. landstad og metodistene i frederikshald (halden) i 1856

– blir ganske utførlig behandlet i Telemark-avisen “Adresse-Tidende for Brevig, Stathelle og Langesund” Løverdagen (lørdag) den 6te December 1856. Som det sies fra avisens redaksjon, begrenser avisen seg til å gjengi Kristiania-avisen “Morgenbladet”s egen stillingtaken til det som meldes om en konflikt i Frederikshald (Halden/red.), der den danske nyankomne metodist-“missionær” Christian Edvard Willerup hadde “tillyst og afholdt Gudstjeneste” og det på “almindelig Kirketid”. Selve saken er blitt til i Fredrikshald-avisen “Frederikshalds Tilskuer”.

Som vi vet, hadde Ole Peter Petersen, som selv hadde startet sitt virke som forkynner her hjemme siden sent på året 1853, skrevet til misjonsledelsen i Amerika og bedt om at det måtte “sendes en Prædikant” som kunne hjelpe i arbeidet som vokste langt ut over det O.P. Petersen kunne rekke over selv.

Da kom etter en tid dansken Willerup hertil, og som hadde bodd og virket som metodist-forkynner i Amerika, også i Brooklyn, og blitt kjent med Petersen der. Willerup ankom Moss i juli 1856 etter noen dagers opphold i Kjøbenhavn. Han tas imot av Petersen og er straks i gang med arbeidet i Frederikshald og denne saken i avis-spaltene må ha sin opprinnelse i løpet av høstmånedene.

Som vi ser, tolker redaksjonen i Morgenposten lovens tekst annerledes enn den kjente kirkemann Landstad. Veldig interessant er det å se argumentasjonen fra avisens side :

 

Skriv inn søkeord..