legmannen markus nilsen i porsgrunn : presentert av j. thorkildsen

– til Porsgrunn metodistmenighets 75 års jubileum i 1933;

 

Markus Nilsen

hører til våre banebrytere. Han er en av de første lokalpredikanter i landet – og ubestridelig den første i Porsgrunn.

Han talte Guds ord endog flere år før der var nogen menighet eller kvartalskonferanse til å bemyndige ham.

Han er født i Skien, men kom til Porsgrunn i sin ungdom. I flere år var han på kontoret hos trelasthandler Blehr i Stathelle, deretter drev han egen forretning på Osebakken med trelast og kolonial. 

Det var i den tid han kom i berøring med Isak Sakariassen fra Gjerpen, og som nyfrelste og varme kristne vidnet de om sin Frelser, og flere blev omvendt ved deres vidnesbyrd.

Da Sakariassen i 1855 reiste til Amerika, blev Nilsen ganske naturlig den ledende sjel blandt de ny-omvendte.

Dertil synes han å ha vært godt skikket, for han var forstandig, rolig og gudfryktig.

Han må også ha vært frisinnet, for hans sønn har fortalt mig, at faren ofte holdt møter sammen med lærer Øvrum, og det sier så meget på den tid.

Dertil må det antas at han var en ganske betydelig forkynner, for i en av sine rapporter til misjonsselskapet betegner Petersen ham som «hjelper».

Og det at Willerup ønsket ham som sin hjelper i Kjøbenhavn, vidner enda sterkere herom. 

Han og hans hustru står som nr. 1 og 2 i ministerialboken, og danner sammen med Sondre Knudsen menighetens grunnstamme. 

I 1859 sluttet han sin forretning og reiste til Kjøbenhavn. Efter endel års trofast arbeide der og i Odense, emigrerte han til Amerika, hvor han også betjente flere norsk-danske menigheter, uten å bli medlem av nogen årskonferanse.

Han døde i Chicago i 1900, 72 år gammel.

Velsignet er hans minne !

Skriv inn søkeord..