“på heimveg” : syver johansen

 

– boka er utarbeidet og utgitt av Zander Bratland. Glåmdalens Aksidenstrykkeri, Kongsvinger. 1944.

 

“HAN SØKTE MEG I NÅDE”.

 

– her kan du lese hele boken, delt opp i følgende avsnitt, for lettere tilgang :

– første del : Syver Johansens : “barndomsår” – s. 1 – 23 :

– annen del : Syver Johansens :  “ungdomsår” – s. 24 – 30 :

– tredje del : Syver Johansen : “i Oslo. hans omvendelse” – s. 31 – 49 :

– fjerde del : Syver Johansen : “reiser hematt” – s. 50 – 72 :

– femte del : Syver Johansens : “far finner fram” – s. 73 – 88 :

– sjette del : Syver Johansen : “lokalpredikant” – s. 89 -109 :

– syvende del : Syver Johansen : “pastorens medhjelper” – s. 110 -119 :

– åttende del : Syver Johansen : “skomaker og predikant. tung tid” – s. 120 – 133 :

– niende del : Syver Johansen : “sannheten tru i kjærlighet. snø – sol – sjø” – s. 134 – 145 :

– tiende (og siste) del : Syver Johansen : “det fjerde hjørne” – s. 146 – 147 .

Zander Bratland, bokens utgiver, var en kjent og avholdt metodistpastor.

Skriv inn søkeord..