“strømme af naade” : prekensamling

 

– her presenteres forordet i boken : “Strømme af Naade. En Prædikensamling med Billeder og Biografier. 1. Del. Andet Oplag. Kristiania . Norsk Forlagsselskabs Forlag. 1909.

 

Forord.

 

Strømme af Naade er en Samling korte, livlige evangeliske Prædikener holdt af norske Methodistprædikanter i Norge og Amerika.

En samlet Fremstilling af endel af Guds Ord af saa mange forskjellige Vidner vil bidrage til at kaste et alsidig Lys over Skriftens Sandheder og kan blive til Lærdom og Opbyggelse for Læserne

For gamle og syge — saadanne der har ondt for at komme ud for at høre Guds ord vil «Strømme af Naade» være en kjær Ven i de lange, stille Timer.

Da mange af dem der gjennem disse Blade har vidnet om sin Frelser alt er gaaet ind til den evige Hvile, vil Bogen ogsaa være et kjært Minde om afdøde Venner og Herrens Tjenere.

Maatte nu denne Bog svare til sit smukke Navn !  Maatte den bringe Strømme af Naade fra Gud vor Fader til Læsernes Hjerter ! Maatte den blive vore Medmennesker til megen Velsignelse og Opbyggelse og Herrens Navn til Ære !

Kristiania Januar 1909.

 

Og Ordet blev Kjød og boede iblandt os, og vi saa hans Herlighed,

en Herlighed, som den Enbaarnes af Faderen, fuld af Naade og Sandhed.

¤   ¤   ¤

Og af hans Fylde har vi alle faaet, og det Naade over Naade.

Skriv inn søkeord..