starten på metodist-menigheter i norge

– fra midten av det 19. århundret skjøt dannelsen av nye metodistmenigheter rundt om i Norges land fart; den første registrerte menighet finner vi i Sarpsborg i 1856. Ildsjelene som bragte den nye kirke- og menighets-dannelsen rundt om vil du også finne stoff om.

Etter innføringen av den nye dissenterloven i 1845, egentlig : “Lov angaaende dem, der bekjende sig til den christelige Religion, uden at være Medlemmer af Statskirken”, brøt en ny tid frem i vårt norske kirkelandskap.

Her spiller dannelsen av stadig nye metodistmenigheter og den offentlige registreringen av disse en stor rolle.

– les derfor mer om :

Skriv inn søkeord..