personer i den norske metodismens første tid

– som for Norges del betyr annen halvdel av det 19. århundret – fra begynnelsen av 1850-tallet, selv om nordmenn har gitt beretning om møte med metodistene i New York også fra 1845; impulsene ble hentet i Amerika – disse tok omveien fra det 18. århundrets England via Amerika. Flere nordmenn ble så sterkt preget av møtet med amerikansk Metodisme – ikke minst Ole Peter Petersen – at de bragte budskapet med seg hjem til Norge; personene vi trekker frem er også den generasjonen metodister her hjemme som var “førstegrøden” av møtet med disse første pionerer; et karakter-trekk er også at de første forkynnere blant metodistene her hjemme ble omtalt som “misjonærer”, slik vi på samme måte ser dette innenfor Katolisismen;

– les derfor her videre om :

Skriv inn søkeord..