salmer og sanger av emil halvorsen

 

– som det framgår av andres presentasjon av Emil Halvorsen, var han rikt utrustet som menneske; han var poetisk anlagt, noe som viser i det han har etterlatt seg av litterære arbeider – og han forfattet sanger/salmer.

– her er medtatt noe av dette :

Skriv inn søkeord..