“under vår pilgrimsferd på jord” : forfattet av emil halvorsen

 

– det er dessverre ikke kjent når Emil Halvorsen forfattet denne “himmel-sang”; men den er inntatt som nr. 636 i Metodistkirkens salmebok av 1941. Her er den :

 

– 1 –

Under vår pilgrimsferd på jord Lyser et land i det fjerne,

Vinker på sjeler syd og nord, Alle det favner gjerne.

Landet er alle kristnes land, Hist på hin gylne himmelstrand,

Der hvor vi Jesus skal skue.

 

– 2 –

Ofte blir veien tung og slem, Motet er nær ved å svinne.

Ser vi da opp til himlens hjem, Tårer av glede vil rinne !

Ti tenk hva der oss møte skal, Hist i Guds store brudesal !

Hvem kan vel arven beskrive !

 

– 3 –

 

Alle i snehvit drakt skal stå Kranset om Frelserens trone.

Alle de gylne harper slå, Kronet med seiers krone.

Tårene tørres, sorgen flyr, Natten er svunnet, dagen gryr,

Evighetsdagen i himlen.

 

– 4 –

 

Ja, hva ei hjerte føle kan, Og hva ei tanken kan ane,

Venter oss i hint underland Bakom vårt jordelivs bane.

Herre min Gud, o hjelp meg frem, La meg til sist få komme hjem,

Hjem for ditt åsyn å skue !

Skriv inn søkeord..