johannes wiel : presentert i “strømme af naade”

 

– “En Prædikensamling med Billeder og Biografier”. Norsk Forlagsselskabs Forlag. Kristiania 1909.

 

johannes arbo wiel1

Johannes Arbo Wiel er født paa Herregaarden Lundstad ved Fr.hald 4de Januar 1856 af Forældrene Proprietær T. J. Wiel og Hustru Elise, født Lyche.

Efterat have gaaet en Tid paa Fredrikshalds Latinskole bestemtes, at han skulde tage Artium og opholdt han sig i 2 Aar hos sin Onkel, Pastor Krefting i Hof, hvor han læste Latin og Græsk. Imidlertid kom hans Fader paa anden Tanke; de klassiske Studier afbrødes og han sendtes til Beraas tekniske Skole, hvor han var i 3 Aar.

Under denne Tid var han meget paavirket af Guds Aand; men omgiven af megen Synd og Ugudelighed, som han var, fandt han ikke frem. Efter endte Studier ansattes han som Ingeniør ved Smaalensbanen med Bopæl paa Fredrikshald.

Under denne Tid kom han under Methodismens Indflydelse og blev vunden for Herren. Han fandt Fred med Gud under en Prædiken af Pastor Joachim Pettersen og blev optaget i Menigheden af Pastor Willerup i Oktober 1876. Han var særlig under Pastor Willerups Ledelse, til hvilken han derfor blev meget knyttet.

Efterat have følt et stærkt Kald fra Herren til at ofre sig som en Herrens Tjener, reiste han efter Samraad med Pastor Willerup til Methodistkirkens Prædikantskole i Stockholm og blev allerede i September 1877 ansat af den pr. Ældste i Anesta i Dalarne. Yed Konferensen i Gøte­borg 1878 ansattes han i Leffe i Wærmeland, hvor han

virkede i 2 Aar. Under denue Tid ihdgik han Ægteskab med Amalie, født Wahlstrøm fra Fredrikshald. Herfra forflyttedes han til Arboga. Hans Ophold her blev kort, da han efter Opfordring fra Pastor J. H. Johnson bestemte sig for at reise til Norge, og blev da af Biskop Peck paa Konferensen i Gefle overført til den norske Konferense og ansat i Bergen 1881.

Han ordineredes til Diakon i Eskilstuna i Sverige 1880 og Ældste i Laurvik 1882.

I Norge har han betjent følgende Menigheder : Bergen 1881—83, Arendal 83—85, Skien 85—87, Horten 87—89, Hønefos 89—90, Kragerø 90—92, Bergen II  92—94, Kristianssand S. 94—96. Fra 96—97 har han staaet i overtalligt Forhold, men er nu siden Konferensen i Trondhjem udtraadt i aktivt Arbeide og ansat i Kristiania IV i Homansbyen.

– les videre om :

Skriv inn søkeord..