lars petersen : “ivrig ung mann”

– forfattet av misjonær i Metodistkirken Willy Normann Heggøy. I kommisjon – Norsk Forlagsselskap. Fredrikstad 1970.

– les bokens kapitler/avsnitt her :

 

IVRIG UNG MANN.

Lars Petersen – Metodistkirkens banebryter i Bergen.

Et personlig ord.

Min far søkte nåde hos Gud, men lenge søkte han uten å finne. En søndag i august i året 1909 opplevde han Guds nåde og levde siden i den. Han sang om den. Ett av hans yndlingsvers var :

Underfuld er Jesu Naade. Den til ALLE vender sig.

Hvilket Under, hvilken Gaade at den ogsaa kom til mig.

 

Han fortalte til alle som ville høre, at Gud møtte ham ved alteret i John Wesley Kapell på Ladegården i Bergen.

I 1910, på vårparten, rakte pastor Edvard Sandberg «sam­funns høyre hånd» til mine foreldre i John Wesley Kapell, hvor Annen Metodistmenighet holdt til den gangen. Slik har det seg at jeg ble født inn i en metodistfamilie. Menigheten flyttet siden til hjørnet av Øvregaten og Vetrlidsalmenning. Slik har det seg at Centralkirken ble mitt åndelige hjem.

I min barndoms kirke hang portretter av pastor O. P. Petersen og pastor Lars Petersen. Den ene hadde plantet metodistkirken i Norge, den andre i Norges nest største by. Den livsbevegelsen som disse menn hadde vært engasjert i, skulle med tiden få vidtrekkende følger for min slekt og for meg personlig.

Under oppveksten undret jeg meg mange ganger på hvordan det egentlig var «i den første tiden». Det hendte også at jeg undret meg over hvorfor det hadde begynt «her hos oss». Det var lettere å få svar på hvorfor enn på hvor­dan. Dertil var det også lettere å få vite noe om Ole Peter Petersen enn om Lars Petersen.

Gjennom flere år har jeg søkt å samle opplysninger som kunne kaste lys over Lars Petersens livsgjerning og korte jordeliv. Resultatet er likevel en god del mer enn denne mannens liv satt i en ramme av oppsnuselige fakta. Det er i virkeligheten et lite stykke norsk kirkehistorie fra det nittende århundre. Det er et tverrsnitt av en frikirkelig vekkelsesbevegelse i Norge, vesentlig sett gjennom en av sine represen­tanter i liv og gjerning. Det er også den lille delen av hi­storien som handler om metodistvekkelsen i min fødeby «i den første tiden».

Som barn av vekkelsen må jeg tilføye for egen del, at den nåden som min far sang om og levde i, den er også kommet til meg.

Willy Normann Heggøy.

Skriv inn søkeord..